Jag ställer upp gubbarna på rad. De som tagit sig
rätten att objektifiera dig. Som efter en okulär besiktning gett dig godkänt
eller inte. Nu är det din tur att granska dem. Eller rättare, oss. Jag rättar
in mig i ledet. Du går från gubbe till gubbe, lite generad, trots att jag
hävdar att du har samma rätt till värdering. Så vad tror du? Kan vi duga till någonting? Du hummar lite. Frågar om någon kan ge dig en kopp kaffe.