Det är så trångt i bruset

Alla vill synas där

Istället loggar jag ut

Går ner till älven

Låter mig ombrusas

av vattnets flöde

Behöver höra

att jag finns på riktigt