Hon styr handfast skutan

I storm och i stiltje

Varsamt föser hon oss rätt

med blicken full av ömhet

Famnen av tröst

Viljan av stål

Hjärtat outtömligt